Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego: www.charme-madame.pl

 

1. Informacje ogólne

1.1 Firma CHARME Krystyna Wojnarska, zwana dalej CHARME, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5211663668, z siedzibą w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31 lok.112 obsługuje stronę internetową: www.charme-madame.pl

1.2 CHARME realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach wyłącznie w przypadkach związanych z kompleksową obsługą Klienta i w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

1.3 Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres pocztowy / adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy) będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały zarchiwizowane.

1.4 Ewentualne uwagi lub pytania Klienci mogą kierować na adres pocztowy, określony w pkt. 1.1, na adres mailowy: bok.charme@vp.pl lub telefonicznie na numer: 665 031 602, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00.

2. Pozyskiwanie, archiwizowanie i przetwarzanie danych

2.1 CHARME szanując prawa Klienta oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

2.2 CHARME pozyskuje, archiwizuje i przetwarza dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Klientów w celu realizacji złożonych zamówień oraz zapewnienia każdemu Klientowi dostępu do pełnych informacji handlowych oferowanych na stronie sklepu internetowego.

2.3 CHARME pozyskuje następujące dane osobowe Klientów:

· imię i nazwisko – do realizacji zamówienia lub ewentualnej konieczności kontaktu z Klientem;

· adres zamieszkania lub dostawy – do wysyłki towaru;

· nr telefonu komórkowego – do powiadomień sms-em o przyjęciu zamówienia i wysyłce towaru, a w sporadycznych przypadkach w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (np. brak produktu w magazynie);

· adres e-mail – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia i informacji o wysyłce produktu oraz dla Klientów, którzy zostali abonentami newslettera do wysyłania informacji handlowej. Adres mailowy może być wykorzystywany dla celów statystycznych jeśli Klient wyraża zgodę na udział w konkursach lub na przekazywanie informacji o sklepie, promocjach, nowościach i newsletterach. W przypadku konkursów mailem powiadamiani są ich zwycięzcy, a szczegółowe informacje o konkursach znajdują się w zasadach udziału w konkursie, określanych odrębnie dla każdego z nich.

· adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych (adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych np. o regionie, z którego następuje połączenie;

· cookies – sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta, szerzej opisane w: - Polityce Cookies, dostępnej na stronie sklepu, w stopce, zamieszczonej u dołu strony;

· dane osobowe Klientów mogą być przekazywane partnerom biznesowym zajmującym się obsługą marketingu i obsługą klienta.

2.4 Każdy Klient sklepu internetowego, prowadzonego przez CHARME ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z oferowanych przez sklep usług i udostępniać informacje o sobie. Jeśli, z jakiś powodów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych, to ma prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z serwisu sklepu internetowego, prowadzonego przez CHARME.

2.5 CHARME nie udostępnia żadnych danych osobom i / lub podmiotom, za wyjątkiem imienia i nazwiska oraz adresu, w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład poczcie polskiej / firmie kurierskiej lub innemu dostawcy), z wyłączeniem organów umocowanych prawem, oraz nie archiwizuje danych poufnych jak: numery kart kredytowych Klienta i danych dostępu do konta bankowego Klienta.

2.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) każdy Klient ma prawo poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich usunięcia za pomocą dostępnych na stronie internetowej zakładek lub poprzez przesłanie żądania ich usunięcia na adres mailowy: bok.charme@vp.pl

2.7 CHARME nie ponosi odpowiedzialności za podmioty i / lub osoby, którym dane Klienta zostały przekazane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

2.8 CHARME stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i środki bezpieczeństwa, zabezpieczające dane Klientów przed bezprawnym dostępem do nich nieuprawnionych osób trzecich, ich zniszczeniem i utratą.